Arkivplan.no

Elektroniske system

Her fin du eit oversyn over dei elektroniske systema som Finnøy kommune brukar i si saksbehandling og som må beskrivast som elektronisk arkiv.

Laster...